Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Telefon: 48 14 27 27   |   Mail: mg@mbg.as 

​✔ Erhvervsbygeri

✔ Offentligt byggeri

✔ Klosterbyggeri

Udførte opgaver

​2019 (Oms. 57,4 mio)

Herredsvejen, Hillerød

Ventilationsarbejder

Frederiksborggade, København K.

Nedrivning og miljøsanering

Strandboulevarden, København Ø.

Renovering af ventilation og isolering

Gefionsvej, Hillerød

Renovering af 3 erhvervslejemål

Frederiksborggade, København K.

Etablering af hotel

Howitzvej, Frederiksberg

Renovering af butikslejemål

Lindevej, Frederiksberg

Renovering af orangeri

Howitzvej, Frederiksberg

Renovering af erhvervslejemål

H.C. Andersens Boulevard, København K.

Tag- og ventilationsarbejder

Vesterbrogade, København V.

Modernisering af erhvervslejemål

Sturlasgade, København S.

Modernisering af butikslejemål

Frederiksborggade, København K.

Renovering af kontorlejemål

Gladsaxevej, Søborg

Nedrivnings- og murerarbejder

Howitzvej, Frederiksberg

Ventilationsarbejder

2018 (Oms. 80,5 mio)

Højbro Plads, København K.

Etablering af kontorfællesskab

Frederiksborggade, København K.

Etablering af café samt renovering af kontorlokaler

Gl. Køge Landevej, Valby

Vinduesudskiftning

Strandboulevarden, København Ø.

Rekvisitionsarbejder

Sturlasgade, København S.

Modernisering af butik

Herredsvejen, Hillerød

Renovering af produktionslokaler

Kalvebod Brygge, København V.

Renovering af kontorlejemål

Roskildevej, Hillerød

Renovering af kontorlejemål

Howitzvej, Frederiksberg

Modernisering af butikslejemål

Stigbøjlen, Frederiksberg

Tagudskiftning og udskiftning af flisegulv i hal

Øbro Svømmehal, Østerbro

Delvis modernisering af kurbad

Hellerupvej, Hellerup

Delvis modernisering af tagbolig

Præstøgade, København Ø.

Renovering af trappe, etablering af sprinkler m.m.

2017 (Oms. 78,3 mio)

Enghave Plads, København V.

Renovering af facade til restaurant

Digevej, Amager

Delvis modernisering af fællesområder

Islands Brygge, København S.

Renovering af erhvervslejemål

Roskildevej, Rødovre

Renovering af kontordomicil

Islands Brygge, København S.

Renovering af erhvervslejemål

Moltkesvej, Frederiksberg

Tagudskiftning

Strandboulevarden, København Ø.

Facade- og vinduesrenovering mm.

Islands Brygge, København S.

Renovering af erhvervslejemål

Vermundsgade, København Ø.

Modernisering af kontorlokaler

Vermlandsgade, København S.

Vandskade

Frederiksborggade, København K.

Renovering af erhvervslejemål

Klosterstræde, København K.

Konvertering af erhverv til bolig i byhus

Roskildevej, Frederiksberg

Modernisering af erhvervslejemål

Nørre Allé, København N.

Myndighedsarbejder og trapperenovering

Stenløse Center, Stenløse

Modernisering af butikslejemål

Klausdalshave, Herlev

Byggestyring

Frederiksboerggade, København K.

Nedrivning af butik og kontor

Gothersgade, København K.

Konvertering af erhverv til bolig

Islands Brygge, København S.

Etablering af butik

2016 (Oms. 126,5 mio)

Lyngby Hovedgade, Lyngby

Renovering af erhvervslejemål

Frederiksberggade, København K.

Renovering af retsbygning

Pilestræde, København K.

Renovering af byhus

Vigerslev Allé, Valby

Etablering af restaurant til undervisning

Roskildevej, Hillerød

Renovering af erhvervslejemål

Esplanaden, København K.

Renovering af erhvervslejemål

Vigerslev Allé, Valby

Modernisering af undervisningslokaler

Greve Midtby Center, Greve

Renovering af butikslejemål

Levantkaj, Nordhavn

Montering af lofter

Vermlandsgade, København S.

Etablering af kursuscenter

Glentevej, København NV.

Renovering af erhvervslejemål

Holger Danskes Vej, Frederiksberg

Facaderenovering og vinduesudskiftning

Tempovej, Ballerup

Delvis modernisering af kontorer

Hørkær, Herlev

Renovering af kontorlejemål

Hans Bogbinders Allé, Amager

Renovering af hovedtrappe

Kornmarksvej, Brøndby

Etablering af forbindelsesgang

Esrumvej, Helsingør

Udskiftning af gulve

2015 (Oms. 82,3 mio)

Toldbodgade, København

Etablering af tagterrasse

Frederiksborggade, København K.

Renovering af erhvervslejemål

Tagensvej, København N.

Reparation af sokler

Rønnevangs Allé, Hillerød

Renovering af erhvervslejemål

Digevej, Amager

Modernisering og legatursikring af patientstuer

Hans Bogbinders Allé, Amager

Modernisering af plejecenter, psykiatri

Frederiksborggade, København K.

Renovering af erhvervslejemål

Stenløse Center, Stenløse

Modernisering af butik

Jernbane Allé, Frederikssund

Etablering af lejligheder i erhvervslejemål

Vigerslev Allé, Valby

Modernisering af undervisningslokaler

Frederiksborggade, København K.

Renovering af erhvervslejemål

Frederiksgade, København K.

Modernisering af indgangsparti

Greve Midtby Center, Greve

Modernisering af erhvervslejemål

ATP, Hillerød

Renovering af receptionsområde

Halmtorvej, København V.

Etablering af stofindtagelsescenter

Præstøgade, København Ø.

Facaderenovering og tagudskiftning

Vigerslev Allé, Valby

Renovering af reception

Vermundsgade, København Ø.

Modernisering af kontorområde

Islands Brygge, København S.

Etablering af hovedsæde for bank

Frederiksborggade, København K

Facaderenovering

Islands Brygge, København S.

Renovering af 2 erhvervslejemål

Vermlandsgade, København S.

Renovering af kontorområde

Kornmarksvej, Brøndby

Renovering af kontorområde

Digevej, Amager

Renovering af sengestuer

2014 (Oms. 53,1 mio.)

Nyropsgade, København

Renovering af erhvervslejemål

Pallesvej/Valby Holm, Amager og Valby

Renovering af plejeboliger

Vigerslev Allé, Valby

Renovering efter vandskade

Avedøre Holme, Avedøre

Myndighedsarbejder

Roskildevej, Hillerød

Renovering af erhvervslejemål

Kirsebærhaven, Valby

Etablering af elevator

Tempovej, Ballerup

Modernisering af kontorer og facader

Uglevej, København N.

Tagudskiftning

Frederiksgade, København K.

Modernisering af erhvervslejemål

Aldersrogade, København Ø.

Modernisering af kontorfællesskab

Nyropsgade, København

Renovering af erhvervslejemål

Kokkedal Industripark, Kokkedal

Vinduesudskiftning

Vigerslev Allé, Valby

Etablering af fysiklokale

Møntergården, København K.

Indretning og ombygning af restaurant og butik

Allé-bygningerne, København N.

Renovering af køkkener

Greve Midtby Center, Greve

Renovering af gavle

Mølle Allé, København N.

Renovering af tag

Vigerslev Allé, Valby

Vinduesudskiftning

Hillerød Sygehus (psykiatri), Hillerød

Renovering af opholdsområder

Hans Bogbinders Allé, Amager

Renovering af gulv i kirkesal

2013​ (Oms. 45 mio)

Sdr. Ringvej, Brøndby

Modernisering af erhvervslejemål

Avedøre Holme, Avedøre
Etablering af kontorer samt arbejdsområde for rensning af brandskadede elementer

Hørkær, Herlev
Modernisering af erhvervslejemål

Stolpegårdsvej, Gentofte
Tagudskiftning på psykiatrisk center

Østergade, København
Modernisering af erhvervslejemål

Tempovej, Ballerup
Modernisering af erhvervslejemål

Nyropsgade, København
Lejefremmende tiltag i 3 etager

Østergade, København
Modernisering af erhvervslejemål

Østergade, København
Modernisering af erhvervslejemål

Hans Bogbinders Allé, Amager
Indretning af psykiatrisk afdeling i tre etager

Vigerslev Allé, Valby
Etablering af storkøkken

Tempovej, Ballerup
Modernisering af erhvervslejemål

Vigerslev Alle, Valby
Ombygning af teknisk skole

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
Ombygning af ECT-område

Bernstorffsvej, Hellerup
Modernisering af lejlighed

Kokkedal Industripark, Kokkedal
Opdeling af lejemål

H.C. Andersens Boulevard, København V
Ombygning af kontorlejemål

Frederiksgade, København K
Etablering af kontorlejemål

Vigerslev Alle, Valby
Indretning af lokaler

Vasevej, Birkerød
Renovering af butikslejemål

Griffenfeldsgade, København N
Renovering af trappeopgang

Bernstorffsvej, Hellerup
Modenisering af lejlighed

Mynstersvej, Frederiksberg
Istandsættelse af lejemål

Holte Stationsvej, Holte
Udskiftning af tagbelægning

Bernstorffsvej, Hellerup
Modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør
Etablering af ny afdeling

Vejlesøparken, Holte
Modernisering af lejlighed

Greve Midtby Center, Greve
Opdeling af lejemål m.m.

Nyropsgade, København V
Etablering af elevatortårn

Frederiksgade, København K
Indretning af kontorlejemål

Nyropsgade, København V
Udskiftning af vinduer

Ludvig Holsteins Alle, Ballerup
Udskiftning af vinduer og maling af tag

Åboulevard, København V
Modernisering af lejlighed

Salby Vej, Lellinge
Svampeskade

Aldersrogade, København Ø
Indretning af kontorlejemål

Kokkedal Industripark, Kokkedal
Renovering af facade og solafskærmning

Allevej, Ishøj
Modernisering af badeværelse

Frederiksgade, København K
Renovering og ombygning af kontorlejemål

Bernstorffsvej, Hellerup
Modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
Diverse bygningsændringer

Vigerslev Alle, Valby
Etablering af bibliotek på teknisk skole

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
Selvmordsforebyggelse af baderum

Nyropsgade, København V
Indretning af kontorlejemål

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
Etablering af kantine m.m.

Grænsestien, Hornbæk
Ombygning af badeværelse

Tempovej, Ballerup
Renovering af kontorlejemål

Greve Midtby Center, Greve
Etablering af butikslejemål

Kongevejen, Virum
Modernisering af lejlighed

Amager Fælledvej, København S
Renovering af børneinstitution

Forchammersvej, Frederiksberg
Modernisering af lejlighed

Svanevej, København NV
Modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Gentofte, Gentofte
Etablering af sengestuer

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Ventrupvej, Greve
Ombygning af butik

Blåmunkevej, København NV
Modernisering af lejlighed

Farum Hovedgade, Farum
Modernisering af lejlighed

Islands Brygge, København S
Modernisering af kontorlejemål

Hovedvejen, Glostrup
Modernisering af lejlighed

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Hovedvejen, Glostrup
Modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, København K
Modernisering af lejlighed

Rovsingsgade, København Ø
Modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, København K
Modernisering af lejlighed

Islands Brygge, København S
Modernisering af kontorlejemål

St. Kongensgade, København K
Etablering af tagterrasse

Bernstorffsvej, Hellerup
Modernisering af 2 lejligheder

Farum Hovedgade, Farum
Modernisering af lejlighed

Hovedvejen, Glostrup
Modernisering af lejlighed

Kildegårds Plads, Gentofte
Modernisering af lejlighed

Købmagergade, København K
Vinduesudskiftning

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Rosenørns Allé, København V
Modernisering af lejlighed

Enighedsvej, Gentofte
Modernisering af lejlighed

Rovsingsgade, København Ø
Modernisering af lejlighed

Frederikssundsvej, København NV
Modernisering af lejlighed

Odensegade, København Ø
Modernisering af lejlighed

Blåmunkevej, København NV
Modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, Københanvn K
Modernisering af lejlighed

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Borthigsgade, København Ø
Modernisering af lejlighed

Rovsingsgade, København Ø
Modernisering af lejlighed

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Frederikssundsvej, København NV
Modernisering af lejlighed

Ellegårdsvej, Gentofte
Modernisering af lejlighed

Stranmarkshave, Hvidovre
Etablering af altaner

Panumsvej, Valby
Renovering af tag og facade

Trondhjems Plads, København Ø
Delvis modernisering af lejlighed

Islands Brygge, København S
Modernisering af kontorlejemål

Dr. Tværgade, København K
Modernisering af lejlighed

Sjællandsgade, København N
Modernisering af badeværelse

Rosenørns Alle, København V
Modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, København K
Modernisering af lejlighed

Rosenørns Alle, København V
Modernisering af lejlighed

Bernstorffsvej, Hellerup
Modernisering af lejligheder

Borthigsgade, København Ø
Modernisering af lejlighed

Teknisk skole, Valby
Etablering af omklædningsrum

Rosenørns Alle, København V
Modernisering af lejlighed

Glentevej, København NV
Modernisering af lejlighed

Hjortøgade, København Ø
Ombygning af børneinstitution

Rådmandsgade, København N
Om- og tilbygning til børneinstitution

Glentevej, København NV
Modernisering af lejlighed

Holger Danskes Vej
Svampeskade

Frederiksborggade, København K
Ombygning af kontorlejemål

Lyngbyvej, Gentofte
Ombygning af kontorlejemål

Rosenørns Allé m.fl., København V
Håndværkerassistance

Svanholmsvej, Frederiksberg
Facaderenovering

Hejren, Hundige
Nybygning af arkitekttegnestue

Østerbrogade, København Ø
Ombygning af lægeklinik

Estlandsgade, København V
Vinduesrenovering og tagarbejder

Islands Brygge, København S
Ombygning af kontorlejemål

Kokkedal Industripark, Kokkedal
Facaderenovering

Sydskrænten, Holte
Udskiftning af køkken

Sülows Allé, Frederiksberg
Ombygning af kontorlejemål

Snæversti, Jyllinge
Nybygning af villa

Islands Brygge, København S
Ombygning af kontorlejemål

Jagtvej, København Ø
Tagudskiftning

Kloster, Maribo
Udskiftning af vinduer

Valby Kirkevej, Valby
Udbygning af cykelskur

Sydvestvej, Glostrup
Etablering af brandtrappe

Bernstorffsvej, Hellerup
Modernisering af 8 lejligheder

Kleinsgade, København V
Modernisering af lejlighed

Rosenørns Allé, København V
Modernisering af lejlighed

Gothersgade, København K
Modernisering af toiletter

Hovedvejen, Glostrup
Modernisering af lejlighed

Blåmunkevej, København NV
Modernisering af lejlighed

Fisketorvet, København
Etablering af rulletrappe i shoppingcenter

Frederiksgade, København
Indretning af kontorlokaler for bank

Hotel, København V
Værelsesmodernisering

Hovedgaden, Birkerød
Tagrenovering og taglejlighed

Axelborg, København
Ombygning af konferencelokaler

Frederiksberg Allé, Frederiksberg
Etablering af butikslejemål

Slagtehusgade, København
Genopførelse af nedbrændt bygning og udbedring af brandskader i undervisning

Frederiksborggade, København
Ombygning af butikslejemål

Høje Tåstrup Boulevard, Høje Tåstrup
Ombygning af kontorlejemål

Præstøgade, København
Facaderenovering

Frederiksgade, København
Modernisering af kontorlokaler

Hejrevej, København
Modernisering af lejlighed

Glentevej, København
Modernisering af lejlighed

Nørre Voldgade, København
Etablering af 2 taglejligheder

Kleinsgade, København
Modernisering af lejlighed

Høje Tåstrup Boulevard, Høje Tåstrup
Ombygning af kontorlejemål

Rosenørns Allé, København
Modernisering af lejlighed

Bøgevej, Hornbæk
Reparation af sommerhus


Modernisering af lejligheder for boligselskab i København

Kloster, Hammersholt
Færdiggørelse af kloster

Frederiksgade, København
Ombygning af kontorlejemål

Teknisk skole, København
Teknisk service

Humlebækgade, København
Indretning af taglejligheder

Teknisk skole, København
Ombygning af skole

Bregnerødvej, Birkerød
Ombygning af kontorlejemål

Åbrinken, Virum
Tilbygning til rækkehus

Bruuns Bazaar, København, Lyngby og Århus
Indretning af 6 shops

Selmers vænge , Hørsholm
Modernisering af rækkehus

Vagtelvej, Frederiksberg
Modernisering af ejerlejlighed

H.C. Andersens Boulevard
Etablering af 35 lejligheder i kontorejendom

Møntergården, København
Renovering af tagetage

Banestrøget, Høje Tåstrup
Kontormodernisering

Refshalevej, Maribo
Levering og montering af inventar til kloster

Teknisk skole, København
Etablering af laboratorium

Møntergården, København
Udskiftning af tag

Renovering af lejligheder for boligselskab i København

Kloster, Hammersholt
Etablering af klostergård, væksthus, kirkeforrum m.m. samt udskiftning af tag

Lyngby Hovedgade, Lyngby
Udskiftning af tag

Humlebækgade, København
Etablering af taglejlighed

Tekniske skoler, København
Teknisk service

Gyldenløvesgade, København
Renovering af kontorejendom

Vester Farimagsgade, København
Maling af kontorlokaler

Falkoner Allé, Frederiksberg
Byfornyelse af ejendom

Bredgade, København
Modernisering af 5 lejligheder

Refshalevej, Maribo
Etablering af kloster inkl. kælder og klostergård, nybyggeri

Strandmarkshave, Hvidovre
Etablering af altan på plejehjem

Marie Mørk Skole, Hillerød
Udskiftning af tag samt renovering af køkken og undervisningslokaler

Ryesgade, København Ø
Etablering af 16 lejligheder, tidligere børnehave

Hovedvejen, Glostrup
Modernisering af lejlighed

Teknisk skole, Købehavn
Etablering af flugtvej

Skovtoftebakken, Virum
Ombygning af badeværelse

Kongens Nytorv, København

Ombygning af kontorlokaler

Værnedamsvej, København
Tagrenovering og tagterrasse

Teknisk skole, København
Etablering af disk

Teknisk skole, København
Forbedring af tekniske anlæg

Kastanie Allé, Frederiksberg
Ombygningsarbejder på bogtrykkeri

Tagensvej, København
Tag, facade og gårdrenovering

Bruuns Bazaar
Butiksindretning

Hornemannsgade, København Ø
Ombygning af kontorer

Badstuestræde, København
Moderniseringsarbejder

Renovering af tandlægeklinikker

Øster Farimagsgade, København

Renovering af lægeklinik

Strandvejen, Skovshoved
Om- og tilbygning af villa

Bødkerporten, Hvidovre
Renovering af facader på børnehave

Åkandevej, Værløse
Ombygning af enfamiliehus

Kammerrådensvej, Hørsholm
Renovering af lejlighed

Greve Center, Greve
Ombygning af butikker

Chr. X´s allé, Lyngby
Ombygning af enfamiliehus

Teknisk skole, København
Etablering af toiletgruppe

Teknisk skole, København
Renovering af reception

Jagtvej, København Ø
Vinduesudskiftning på ejendom


Kloster, Hammersholt
Ombygningsarbejder

M.D. Madsensvej 9, Allerød
Ombygning af kontorlokaler

Tekniske skoler, København
Teknisk service

Teknisk skole, København
Etablering af undervisningslokaler

Helsingørsgade 7, Hillerød
Etablering af kontordomicil og lejligheder, nybyggeri

Greve Center, Greve
Nybyggeri

Kloster, Hammersholt
Renovering af bygning inkl. facade

Renovering af lejligheder for boligselskab i København

Teknisk skole, København
Etablering af undervisningskøkken

Teknisk skole, København
Renovering af køkken

F.F. Ulrichsgade, København Ø
Tagudskiftning

Teknisk skole, København
Elevkantine og omklædningsfaciliteter


Teknisk skole, København
Undervisningslokaler og køkken

Falkoner Allé, Frederiksberg96 tkr., Modernisering af lejligheder

Kloster, Hammersholt
Etablering af jordkælder m.m.

Fuglevadsvej, Lyngby
Etablering af udestue

Skovtoftebakken, Virum
Etablering af garage og anlægsgartnerarbejder

Teknisk skole, København
Flagallé og kørsel ved international konference

Valdemar Holmersgade, København
Ombygningsarbejder i byggeforeningshus

Teknisk skole, København
Indgangsparti

Tekniske skoler, København
Teknisk service

Renovering af tandlægeklinikker 2003

Hovedvejen, Glostrup
Renovering af lejlighed

Refshalevej 81, Maribo
Ombygning til kloster

Værnedamsvej, København
Renovering af lejlighed

Teknisk skole, København
Renovering af lokaler

Kildevej, Glostrup
Etablering af taglejligheder på beboelsesejendom

Teknisk skole, København
Ombygning af lokaler

Ulrikkenborg skole, Lyngby
Renovering af skole

Kloster, Hammersholt
Ombygning af fløj

Ejendommen Trekanten, Åboulevarden-Rosenørns Alle-Kleinsgade,

Facaderenovering, tagrenovering, renovering af belægninger.

Klædemålet, København Ø,
Ombygning af kontorlokaler

Ulrikkenborg Alle 37-39, Lyngby,
Indretning af kontorlejemål til bolig

Vibevej 2-4/Frederikssundsvej 31, København N,
Vinduesudskiftning, facaderenovering, tagrenovering, gavlisolering

Holtegårdsvej 22, Dronningmølle,
Om- og tilbygning af sommerhus til helårsbenyttelse

Nytorv 3, Nygade 7, København K,
Modernisering af kontorlokaler til genudlejning

Julius Valentinersvej 22-24, 5. sal, Frederiksberg,
Indretning af 3 boliglejemål i opr. pulterrum

Frederiksgade 19-21. 3.-4. sal, København K,
Sammenlægning af erhvervslejemål

Ringager 2C, Brøndby,
Nyindretning af kontorlokaler for genudlejning

Amagerbrogade 245/ Bernstorffsvej 69,
Kloakrenovering i kældre

Kleinsgade 1, 4. tv.mf, København V,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Frederiksgade 21, st., København K,
Rumændring inkl. ændring af bærende konstruktioner

Exnersvej 46, Charlottenlund,
Om- og tilbygning af villa

Brislingevej 19, Allerød,
Om- og tilbygning af villa

Virum Stationsvej 176, Virum,
Om- og tilbygning af villa

Det kongelige Bibliotek, København K,
Indklædning af søjler med aluminium

Gentoftegade 27, Gentofte og Vangebovej 62, Søllerød,
Ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Strandvejen 330, Espergærde,
Ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Jægerborg Alle 29, Charlottenlund,
Ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Falkoner Alle 18, Frederiksberg,
Ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Ejby Industrivej 74-76, Glostrup,
Ombygning af kontorer

Haydnsvej 2, København SV,
Ombygning af kontorlejemål til EDB-undervisningslokaler

Åmarksvej 1, Hvidovre,
Ombygning af kantine

Christiansbro, nyt hovedsæde for Unibank,
Tømrer-/snedkerentreprise i 12.000 m2 kælder

Miele, Erhvervsvej 2, Glostrup,
Ombygning af mødelokaler mm.

Esplanaden, København K,
Nedtagning og genopsætning af alu-lofter for montering af
køleelementer, natarbejde

Farimagsvej 8, Næstved,
Indretning af dyrlægeklinik

Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, Allerød,
Løbende ombygninger og vedligeholdelsesarbejder

Algade 32, Roskilde,
Modernisering af boliglejemål til genudlejning

Julius Valentinersvej 36, 2.th., Frederiksberg,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Børnehuset Resenlund, Brøndby Strand,
Tømrer-/snedkerarbejder ved nyindretning af børnehave

Ll. Strandstræde 14, København K,
Byggestyrings- tømrer- snedker- VVS- og gulventreprise efter brand

Elmehaven, Gl. Køge Landevej, Hvidovre,
Lydisolering af festsal i boligbyggeri

Frederiksgade 19-21, København K,
Nyindretning af kontorlokaler for genudlejning

Hotel- og Restaurantskolen, Flæsketorvet 68, København V,
Indretning af ca. 1.500 m2 undervisningslokaler i hovedentreprise

Ellevadsvej 3, Charlottenlund,
Facade- og tagrenovering i hovedentreprise

Tjalfesvej 19, Glostrup,

Vinduesudskiftning

Vasbygade 16, København SV,
Ombygning af kontor- og mandskabsfaciliteter

Kleinsgade 1, 1.tv.mf., København V,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Kleinsgade 3, 2.tv.mf., København V,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Børneinstitutioner, Farum,
Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på 15 børneinst. erhvervet fra Farum kommune

Helgesvej 15-17 / Adilsvej 17, Frederiksberg,
Byfornyelsesarbejder i hovedentreprise

Falkoner Alle 86,1, Frederiksberg,
Totalmodernisering af boliglejemål for genudlejning

Åboulevarden 5, 2.th.mf, København V,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Julius Valentinersvej 24, 4.th, Frederiksberg,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Nyropsgade 17-19, København V,
Ombygning og indretning af kontor og dealerlokaler

Hvilebæksgårdsvej 19, Farum,
Til- og ombygning til børneinst. i hovedentreprise

Rosenørns Alle 6, 5.th., København V,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Børneinstitutioner, Farum,
Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på 3 børneinst. erhvervet fra Farum kommune

Hotel- og Restaurantskolen, Flæsketorvet 68, København V,
Ombygning af undervisningskøkken

Rosenørns Alle 6, 4.th., København V,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Falkoner Alle 2,2, København V,
Totalmodernisering ved genudlejning

William Boasgården, København,
Ombygning i hovedentreprise

Vasbygade 18, København,
Om- og tilbygning for anvendelse til busvaskehal

Ejby Industrivej 74-76, København,
Nybygning af mandskabsfaciliteter

Frederiksholms Kanal, København,

Modernisering af ejendom til udlejning

Hvidovre Kommune
Om- og tilbygning til 6 skoler, hovedsageligt udført i sommerferien

Kleinsgade 1,3, København,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Hotel- og restaurantskolen, Flæsketorvet 60, København V,
Ombygning af gangarealer i skole

Illums restaurant, København,
Murerarbejder ved nyt restaurantkoncept

Jul. Valentinersvej 32, 1.tv, Frederiksberg,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Parken, København,
Modernisering af salgsboder

Bogfinkevej 9, Tåstrup,
Ombygning af villa i totalentreprise

Jul. Valentinersvej 28, 5.tv, Frederiksberg,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Kleinsgade 1,5.tv., København,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Åboulevarden 5, 4. th. mf., København,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Jul. Valentinersvej 22, st., Frederiksberg,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Lyngborghave, Birkerød,
Reparationsarbejder efter vandskade

Fritz Hansen A/S, Vassingerød,
Gulvbelægninger, murer- og tømrerarbejder i produktionsbygning

Finsensvej 51, 3.th., Frederiksberg,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Rosenørns Alle 8, 1.tv., København,
Bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Forstanderkontor, København,
Indretning af forstanderkontor

Bloksbjerget 22, Klampenborg,
Ombygning af villa i totalentreprise

Jul. Valentinersvej, tagrenovering, Frederiksberg,
Udskiftning af tegltag på beboelsesejendom

Grimstrupvej 101, Ølsted,

Ombygning af kontorvilla

Hotel- og restaurantskolen, kantinen,
Modernisering af kantine

Heerings Gård, København K,
Ombygning i fredet bygning

Købmagergade 3, København K,
Ombygning af 3. sal, 4. sal og loft til kontorlokaler

Vuggestuekøkken, Violvej, Allerød,
Modernisering af institutionskøkken

Industriholmen 17-19, Hvidovre,
Tømrer- snedkerarbejde ved modernisering af kontorer

Rosenørns Alle 8, København K,
Udskiftning af butiksfacade

Nygade 7,4, København K,
Vinduesudskiftning

Svanevej 1, 4.tv., København NV,
Lejlighedsmodernisering

Bytoften, Hvidovre,
Stormskadet tag

Sankt Nikolaj Vej 8-14, Frederiksberg,
Ombygning af industriejendom til kontorer

Ålekistevej 170-172, Vanløse,
Facaderenovering

Fritz Hansen A/S, Vassingerød,
Løbende vedligeholdelsesopgaver

Giga, Skovlunde,
Løbende ombygning af kontorer

Hotel- og restaurantskolen, diverse,
Løbende reparations- og vedligeholdelsesopgaver

Frederiksgade 19-21, København K,
Ombygning af kontorer

Østerbrogade 95 m.fl., København Ø,
Tag- og facaderenoveringer

Klostret, Sankt Josefs Karmel, Hillerød,
Ombygningsarbejder

Stutmestervej 36, Hillerød,
Tilbygning til enfamiliehus

Havemarksvej, Terslev,

Stormskade på tag

Rødtjørnen, toilet, Dragør,
Ombygning for børneinstitution

Thiele, Hørsholm,
Udskiftning af butiksfacade m.m.

Såbyesvej 7, København Ø,
Udskiftning af tag

A/B Refnæsgård, København N,
Tømrer-, snedker- og malerarbejde ved etablering af centralvarme

Axelborg, København K,
Ombygning af banklokaler og bankboks til konferencelokaler

Hotel- og restaurantskolen, køkken 1.sal,
Modernisering af undervisningskøkken

Hotel- og restaurantskolen, køkken bag Klinken,
Mdernisering af undervisningskøkken

Skomagerbakken 10, Ramløse,
Nybygning af enfamiliehus

Marie Mørk Skolen, Hillerød,
Ombygningsarbejder på skole

Tæppeland, Hillerød,
Vinduesrenovering

Tæppeland, Slagelse,
Vinduesrenovering

Lindenowsgade 19,
Lejlighedsmodernisering

Østerbrogade 74,
Indretning af 6 værelser til beboelse

Ravnsbækvej 5, Hornbæk,
Tilbygning til sommerhus

Kalavej 8, Allerød,
Tilbygning til enfamiliehus

Søbakken 18, Allerød,
Tilbygning til enfamiliehus

Tingbakkehallen, Esrum,
Ombygningsarbejder sammen med frivillig arbejdskraft i idrætsforening

Slagtehusgade 13, København,
Indretning af restaurant og køkken

Enighedsvej 5, Haslev,
Nedrivnings- og belægningsarbejder

Lærkevænget, Hørsholm,
Modernisering af 2 badeværelser

Torvet i Birkerød,
Renovering af trappetårne

Kloster i Hillerød,
Indretning af kirke

IT-virksomhed i Herlev,
Løbende ombygning af kontorer

Bredgade i København,
Renovering af gårdfacade inkl. svampearbejde

Vesterbro i København,
ombygning af hotelfoyer på 2 hoteller

Teknisk skole i København,
Ombygning af køkkener

Skole i Hillerød,
Modernisering af toiletter

Rosenvængets Allé i København,
Facaderenovering

Skole i Hvidovre,
Anlægsgartnerarbejder

Stenhave vænge, Hørsholm,
Køkkenmodernisering

Købmagergade, København,
Indretning af butik

Vedbæk Strandvej,
Ombygning af villa

Tibirke,
Restaurering af sommerbolig

Fabrik i Allerød,
Tagrenovering og vinduesudskiftning

Smidstrup Strand,
Tilbygning til sommerhus

Kloster, Hillerød,
Indretning af refektorium og køkken

Linnésgade, København,
Kælderrenovering

Teknisk skole, København,´

Ombygningsarbejder

Frederiksberg,
Byfornyelsessag

Bakkegårdsvej, Rønnede,
Til- og ombygning af stuehus

Emiliekildevej, Charlottenlund,
Tømrer/snedkerentreprise ved ombygning af villa

Wildersgade, København,
Facaderenovering på fredet ejendom

Rådvadsvej, København,
Havestue

Fabrik i Allerød,
Ombygning

Teknisk skole i København,
Indretning af rygerum m.m.

Fabrik i Allerød,
Løbende vedligeholdelsesarbejder

Rugmarken, Lynge,
Tilbygning til énfamiliehus

Vesterbrogade, København,
Butiksombygning

Lyngevej, Allerød,
Tagentreprise for 1. sal på énfamiliehus

Fuglevadsvej, Lyngby,
Havestue

Grænsestien, Smidstrup Strand,
Om- og tilbygning til sommerhus

Axelborg, København,
Udskiftning af glastag

Ørnebakken, Holte,
Isoleringsarbejder på enfamiliehus

Søbakken, Allerød,
Tag- og blikkenslagerarbejder

Langebjerg, Nærum,
Modernisering af ejerlejlighed

Købmagergade, København,
Modernisering af lejlighed

Valdemar Holmersgade, København,
Tagrenovering på byggeforeningshus

Kulsviervej, Lyngby,
Ombygning af villa

Østbyvej, Skuldelev,
Nedrivning af landbrugsbygninger

Sydskrænten, Holte,
Badeværelsesmodernisering

Kloster i Hillerød,
Tagrenovering

Linde Alle, Birkerød,
Tagrenovering på villa

Teknisk skole i København,
Drift af teknisk afdeling på skole

Børneinstitutionen Avedørelejren,
Nybyggeri

Hovedgaden, Hørsholm,
Totalmodernisering af lejlighed

Teknisk skole i København,
Etablering af undervisningskøkken og omklædningsfaciliteter​​Uddrag af referenceliste for arbejder udført 1997-2012. Arbejder udført før 2011 er udført i JLG Entreprise A/S.

Sdr. Ringvej, Brøndby

2.330 tkr., modernisering af erhvervslejemål

Avedøre Holme, Avedøre

5.300 tkr., Etablering af kontorer samt arbejdsområde for rensning af brandskadede elementer

Hørkær, Herlev

3.720 tkr., Modernisering af erhvervslejemål

Stolpegårdsvej, Gentofte

3.250 tkr., tagudskiftning på psykiatrisk center

Østergade, København

4.240 tkr., Modernisering af erhvervslejemål

Tempovej, Ballerup
3.490 tkr., modernisering af erhvervslejemål

Nyropsgade, København
5.450 tkr., Lejefremmende tiltag i 3 etager

Østergade, København
3.330 tkr., Modernisering af erhvervslejemål

Østergade, København
4.567 tkr., Modernisering af erhvervslejemål

Hans Bogbinders Allé, Amager
3.269 tkr., Indretning af psykiatrisk afdeling i tre etager

Vigerslev Allé, Valby
5.308 tkr., Etablering af storkøkken

Tempovej, Ballerup
6.661 tkr., modernisering af erhvervslejemål

H.C. Andersens Boulevard, København
5.892 tkr., Modernisering af erhvervslejemål

Vigerslev Alle, Valby
40.000 tkr., ombygning af teknisk skole

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
309 tkr., ombygning af ECT-område

Bernstorffsvej, Hellerup
468 tkr., modernisering af lejlighed

Kokkedal Industripark, Kokkedal
549 tkr., opdeling af lejemål

H.C. Andersens Boulevard, København V
5.900 tkr., ombygning af kontorlejemål

Frederiksgade, København K
1.733 tkr. etablering af kontorlejemål

Vigerslev Alle, Valby
524 tkr., indretning af lokaler

Vasevej, Birkerød
840 tkr., renovering af butikslejemål

Griffenfeldsgade, København N
272 tkr., renovering af trappeopgang

Bernstorffsvej, Hellerup
53 tkr, modenisering af lejlighed

Mynstersvej, Frederiksberg
323 tkr., istandsættelse af lejemål

Holte Stationsvej, Holte
1.495 tkr., udskiftning af tagbelægning

Bernstorffsvej, Hellerup
405 tkr., modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør
2.491 tkr. etablering af ny afdeling

Vejlesøparken, Holte
854 tkr., modernisering af lejlighed

Greve Midtby Center, Greve
466 tkr., opdeling af lejemål m.m.

Nyropsgade, København V
3.130 tkr., etablering af elevatortårn

Frederiksgade, København K
857 tkr., indretning af kontorlejemål

Nyropsgade, København V
2.763 tkr., udskiftning af vinduer

Ludvig Holsteins Alle, Ballerup
374 tkr., udskiftning af vinduer og maling af tag

Åboulevard, København V
545 tkr., modernisering af lejlighed

Salby Vej, Lellinge
358 tkr., svampeskade

Aldersrogade, København Ø
377 tkr., indretning af kontorlejemål

Kokkedal Industripark, Kokkedal
1.052 tkr., renovering af facade og solafskærmning

Allevej, Ishøj
262 tkr., modernisering af badeværelse

Frederiksgade, København K
581 tkr., renovering og ombygning af kontorlejemål

Bernstorffsvej, Hellerup
563 tkr., modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
3.747 tkr., diverse bygningsændringer

Vigerslev Alle, Valby
1.415 tkr., etablering af bibliotek på teknisk skole

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
490 tkr., selvmordsforebyggelse af baderum

Nyropsgade, København V
17.483 tkr., indretning af kontorlejemål

Kleinsgade, København V
280 tkr., modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød
1.085 tkr., etablering af kantine m.m.

Grænsestien, Hornbæk
95 tkr., ombygning af badeværelse

Tempovej, Ballerup
2.545 tkr., renovering af kontorlejemål

Greve Midtby Center, Greve
432 tkr., etablering af butikslejemål

Kongevejen, Virum
95 tkr., modernisering af lejlighed

Amager Fælledvej, København S
7.296 tkr., renovering af børneinstitution

Forchammersvej, Frederiksberg
183 tkr., modernisering af lejlighed

Svanevej, København NV
371 tkr., modernisering af lejlighed

Psykiatrisk Center Gentofte, Gentofte
344 tkr., etablering af sengestuer

Kleinsgade, København V
218 tkr., modernisering af lejlighed

Ventrupvej, Greve
385 tkr., ombygning af butik

Blåmunkevej, København NV
294 tkr., modernisering af lejlighed

Farum Hovedgade, Farum
281 tkr., modernisering af lejlighed

Islands Brygge, København S
144 tkr., modernisering af kontorlejemål

Hovedvejen, Glostrup
300 tkr., modernisering af lejlighed

Kleinsgade, København V
277 tkr., modernisering af lejlighed

Hovedvejen, Glostrup
286 tkr., modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, København K
309 tkr. modernisering af lejlighed

Rovsingsgade, København Ø
286 tkr., modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, København K
510 tkr., modernisering af lejlighed

Islands Brygge, København S
1.276 tkr., Modernisering af kontorlejemål

St. Kongensgade, København K
264 tkr., etablering af tagterrasse

Bernstorffsvej, Hellerup
871 tkr., modernisering af 2 lejligheder

Farum Hovedgade, Farum
337 tkr., modernisering af lejlighed

Hovedvejen, Glostrup
217 tkr., modernisering af lejlighed

Kildegårds Plads, Gentofte
500 tkr. modernisering af lejlighed

Købmagergade, København K
120 tkr., vinduesudskiftning

Kleinsgade, København V
168 tkr., modernisering af lejlighed

Rosenørns Allé, København V
184 tkr., modernisering af lejlighed

Enighedsvej, Gentofte
283 tkr., modernisering af lejlighed

Rovsingsgade, København Ø
219 tkr., modernisering af lejlighed

Frederikssundsvej, København NV
371 tkr., modernisering af lejlighed

Odensegade, København Ø
491 tkr., modernisering af lejlighed

Blåmunkevej, København NV
306 tkr., modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, Københanvn K
243 tkr., modernisering af lejlighed

Kleinsgade, København V
185 tkr., modernisering af lejlighed

Borthigsgade, København Ø
244 tkr., modernisering af lejlighed

Rovsingsgade, København Ø
217 tkr., modernisering af lejlighed

Kleinsgade, København V
218 tkr., modernisering af lejlighed

Frederikssundsvej, København NV
225 tkr., modernisering af lejlighed

Ellegårdsvej, Gentofte
257 tkr., modernisering af lejlighed

Stranmarkshave, Hvidovre
385 tkr., etablering af altaner

Panumsvej, Valby
4.381 tkr., renovering af tag og facade

Trondhjems Plads, København Ø
514 tkr., delvis modernisering af lejlighed

Islands Brygge, København S
857 tkr., modernisering af kontorlejemål

Dr. Tværgade, København K
417 tkr., modernisering af lejlighed

Sjællandsgade, København N
125 tkr., modernisering af badeværelse

Rosenørns Alle, København V
269 tkr., modernisering af lejlighed

Dr. Tværgade, København K
320 tkr., modernisering af lejlighed

Rosenørns Alle, København V
269 tkr., modernisering af lejlighed

Bernstorffsvej, Hellerup
845 tkr., modernisering af lejligheder

Borthigsgade, København Ø
172 tkr., modernisering af lejlighed

Teknisk skole, Valby
292 tkr., etablering af omklædningsrum

Rosenørns Alle, København V
462 tkr., modernisering af lejlighed

Glentevej, København NV
196 tkr., modernisering af lejlighed

Hjortøgade, København Ø
700 tkr., ombygning af børneinstitution

Rådmandsgade, København N
2.700 tkr., om- og tilbygning til børneinstitution

Glentevej, København NV
268 tkr., modernisering af lejlighed

Holger Danskes Vej

122 tkr, svampeskade

Frederiksborggade, København K
2.957 tkr., ombygning af kontorlejemål

Lyngbyvej, Gentofte
1.959 tkr., ombygning af kontorlejemål

Rosenørns Allé m.fl., København V
570 tkr., håndværkerassistance

Svanholmsvej, Frederiksberg
1.840 tkr. facaderenovering

Hejren, Hundige
4.000 tkr., nybygning af arkitekttegnestue

Østerbrogade, København Ø
555 tkr., ombygning af lægeklinik

Estlandsgade, København V
1.950 tkr., vinduesrenovering og tagarbejder

Islands Brygge, København S
2.088 tkr., ombygning af kontorlejemål

Kokkedal Industripark, Kokkedal
989 tkr. facaderenovering

Sydskrænten, Holte
170 tkr., udskiftning af køkken

Sülows Allé, Frederiksberg
559 tkr., ombygning af kontorlejemål

Snæversti, Jyllinge
1.164 tkr., nybygning af villa

Islands Brygge, København S
1.200 tkr., ombygning af kontorlejemål

Jagtvej, København Ø
1.500 tkr., tagudskiftning

Kloster, Maribo
287 tkr., udskiftning af vinduer

Valby Kirkevej, Valby
63 tkr., udbygning af cykelskur

Sydvestvej, Glostrup
340 tkr. etablering af brandtrappe

Bernstorffsvej, Hellerup
2.335 tkr., modernisering af 8 lejligheder

Kleinsgade, København V
287 tkr., modernisering af lejlighed

Rosenørns Allé, København V
530 tkr., modernisering af lejlighed

Gothersgade, København K
195 tkr., modernisering af toiletter

Hovedvejen, Glostrup
279 tkr., modernisering af lejlighed

Blåmunkevej, København NV
315 tkr., modernisering af lejlighed

Fisketorvet, København
2.370 tkr., etablering af rulletrappe i shoppingcenter

Frederiksgade, København
4.299 tkr., indretning af kontorlokaler for bank

Hotel, København V
7.519 tkr., værelsesmodernisering

Hovedgaden, Birkerød
2.240 tkr., tagrenovering og taglejlighed

Axelborg, København
2.653 tkr., ombygning af konferencelokaler

Frederiksberg Allé, Frederiksberg
1.860 tkr., etablering af butikslejemål

Slagtehusgade, København
7.725 tkr., genopførelse af nedbrændt bygning og udbedring af brandskader i undervisning

Frederiksborggade, København
241 tkr., ombygning af butikslejemål

Høje Tåstrup Boulevard, Høje Tåstrup
2.019 tkr., ombygning af kontorlejemål

Præstøgade, København
1.900 tkr., facaderenovering

Frederiksgade, København
3.620 tkr., modernisering af kontorlokaler

Hejrevej, København
399 tkr., modernisering af lejlighed

Glentevej, København
273 tkr., modernisering af lejlighed

Nørre Voldgade, København
3.456 tkr., etablering af 2 taglejligheder

Kleinsgade, København
311 tkr., modernisering af lejlighed

Høje Tåstrup Boulevard, Høje Tåstrup
2.497 tkr., Ombygning af kontorlejemål

Rosenørns Allé, København
625 tkr., modernisering af lejlighed

Bøgevej, Hornbæk
144 tkr., Reparation af sommerhus


Modernisering af lejligheder for boligselskab i København
2.735 tkr.,

Kloster, Hammersholt
364 tkr., Færdiggørelse af kloster

Frederiksgade, København
1.495 tkr., Ombygning af kontorlejemål

Teknisk skole, København
3.157 tkr., Teknisk service

Humlebækgade, København
1.400 tkr., Indretning af taglejligheder

Teknisk skole, København
9.230 tkr., Ombygning af skole

Bregnerødvej, Birkerød
842 tkr., Ombygning af kontorlejemål

Åbrinken, Virum
418 tkr., Tilbygning til rækkehus​​
Bruuns Bazaar, København, Lyngby og Århus
1.600 tkr., Indretning af 6 shops

Selmers vænge , Hørsholm
141 tkr. Modernisering af rækkehus

Vagtelvej, Frederiksberg
350 tkr., Modernisering af ejerlejlighed

H.C. Andersens Boulevard
32.500 tkr., Etablering af 35 lejligheder i kontorejendom

Møntergården, København
7.246 tkr., Renovering af tagetage

Banestrøget, Høje Tåstrup
626 tkr., Kontormodernisering

Refshalevej, Maribo
Levering og montering af inventar til kloster​​Teknisk skole, København
401 tkr., Etablering af laboratorium

Møntergården, København
3.311 tkr., Udskiftning af tag

Renovering af lejligheder for boligselskab i København
1.624 tkr.,

Kloster, Hammersholt
7.046 tkr., Etablering af klostergård, væksthus, kirkeforrum m.m. samt udskiftning af tag

Lyngby Hovedgade, Lyngby
1.365 tkr., Udskiftning af tag

Humlebækgade, København
667 tkr., Etablering af taglejlighed

Tekniske skoler, København
3.967 tkr., Teknisk service

Gyldenløvesgade, København
31.938 tkr., Renovering af kontorejendom

Vester Farimagsgade, København
681 tkr., Maling af kontorlokaler​​​
Falkoner Allé, Frederiksberg
5.740 tkr., Byfornyelse af ejendom

Bredgade, København
3.852 tkr., Modernisering af 5 lejligheder

Refshalevej, Maribo
25.589 tkr., Etablering af kloster inkl. kælder og klostergård, nybyggeri

Strandmarkshave, Hvidovre
226 tkr., Etablering af altan på plejehjem

Marie Mørk Skole, Hillerød
1.098 tkr., Udskiftning af tag samt renovering af køkken og undervisningslokaler

Ryesgade, København Ø
5.506 tkr., Etablering af 16 lejligheder, tidligere børnehave

Hovedvejen, Glostrup
236 tkr., Modernisering af lejlighed

Teknisk skole, Købehavn
131 tkr., Etablering af flugtvej

Skovtoftebakken, Virum
202 tkr., Ombygning af badeværelse​​​
Kongens Nytorv, København
797 tkr., Ombygning af kontorlokaler

Værnedamsvej, København
1.404 tkr., Tagrenovering og tagterrasse

Teknisk skole, København
113 tkr., Etablering af disk

Teknisk skole, København
456 tkr., Forbedring af tekniske anlæg

Kastanie Allé, Frederiksberg
1.670 tkr., Ombygningsarbejder på bogtrykkeri

Tagensvej, København
1.608 tkr., Tag, facade og gårdrenovering

Bruuns Bazaar
1.181 tkr., Butiksindretning

Hornemannsgade, København Ø
854 tkr., Ombygning af kontorer

Badstuestræde, København
190 tkr., Moderniseringsarbejder

Renovering af tandlægeklinikker
779 tkr.,​​​
Øster Farimagsgade, København
295 tkr., renovering af lægeklinik

Strandvejen, Skovshoved
1.762 tkr., Om- og tilbygning af villa

Bødkerporten, Hvidovre
2.005 tkr., renovering af facader på børnehave

Åkandevej, Værløse
528 tkr., Ombygning af enfamiliehus

Kammerrådensvej, Hørsholm
323 tkr., Renovering af lejlighed

Greve Center, Greve
343 tkr., Ombygning af butikker

Chr. X´s allé, Lyngby
232 tkr., Ombygning af enfamiliehus

Teknisk skole, København
230 tkr., Etablering af toiletgruppe

Teknisk skole, København
165 tkr., Renovering af reception

Jagtvej, København Ø
3.400 tkr., Vinduesudskiftning på ejendom​​Kloster, Hammersholt
388 tkr., Ombygningsarbejder

M.D. Madsensvej 9, Allerød
305 tkr., Ombygning af kontorlokaler

Tekniske skoler, København
4.397 tkr., Teknisk service

Teknisk skole, København
2.458 tkr., Etablering af undervisningslokaler

Helsingørsgade 7, Hillerød
7.800 tkr. Etablering af kontordomicil og lejligheder, nybyggeri

Greve Center, Greve
2.031 tkr., Nybyggeri

Kloster, Hammersholt
3.239 tkr., Renovering af bygning inkl. facade

Renovering af lejligheder for boligselskab i København
3.221 tkr.,

Teknisk skole, København
5.166 tkr., Etablering af undervisningskøkken

Teknisk skole, København
650 tkr., Renovering af køkken​​​
Teknisk skole, København
155 tkr., Indgangsparti

Tekniske skoler, København
3.459 tkr., Teknisk service

Renovering af tandlægeklinikker 2003
1.260 tkr.

Hovedvejen, Glostrup
670 tkr. Renovering af lejlighed

Refshalevej 81, Maribo
5.442 tkr., Ombygning til kloster

Værnedamsvej, København
208 tkr., Renovering af lejlighed

Teknisk skole, København
510 tkr. Renovering af lokaler

Kildevej, Glostrup
2.874 tkr., Etablering af taglejligheder på beboelsesejendom​


Teknisk skole, København
115 tkr., Ombygning af lokaler

Ulrikkenborg skole, Lyngby
7.141 tkr., renovering af skole

Kloster, Hammersholt
706 tkr., ombygning af fløj​​​
Pumpestation, Stenløse
431 tkr.,

Bydammen, Mern
849 tkr., Renovering af bindingsværkshus

F.F. Ulrichsgade, København Ø
140 tkr., tagudskiftning

Teknisk skole, København
4.168 tkr., Elevkantine og omklædningsfaciliteter

Teknisk skole, København
6.450 tkr., undervisningslokaler og køkken

Falkoner Allé, Frederiksberg
196 tkr., Modernisering af lejligheder

Kloster, Hammersholt
1.639 tkr., Etablering af jordkælder m.m.

Fuglevadsvej, Lyngby
280 tkr., Etablering af udestue

Skovtoftebakken, Virum
560 tkr., Etablering af garage og anlægsgartnerarbejder

Teknisk skole, København
153 tkr., flagallé og kørsel ved international konference

Valdemar Holmersgade, København
351 tkr., Ombygningsarbejder i byggeforeningshus​​​

Langebjerg, Nærum
252 tkr., Renovering af lejlighed


Melchiorsvej 12, Allerød


356 tkr., Ombygning af enfamiliehus

Renovering af lejligheder for boligselskab i København
441 tkr.,

Strandvejen, Hellerup
473 tkr., Renovering af lejlighed

Teknisk skole, København
140 tkr., renoveringsarbejder i kantine

Teknisk skole, København
128 tkr., Etablering af lærerkontor
Pumpestation, Stenløse
431 tkr.,

Bydammen, Mern
849 tkr., Renovering af bindingsværkshus

F.F. Ulrichsgade, København Ø
140 tkr., tagudskiftning

Teknisk skole, København
4.168 tkr., Elevkantine og omklædningsfaciliteter

Teknisk skole, København
6.450 tkr., undervisningslokaler og køkken

Falkoner Allé, Frederiksberg
196 tkr., Modernisering af lejligheder

Kloster, Hammersholt
1.639 tkr., Etablering af jordkælder m.m.

Fuglevadsvej, Lyngby
280 tkr., Etablering af udestue

Skovtoftebakken, Virum
560 tkr., Etablering af garage og anlægsgartnerarbejder

Teknisk skole, København
153 tkr., flagallé og kørsel ved international konference

Valdemar Holmersgade, København
351 tkr., Ombygningsarbejder i byggeforeningshus
Teknisk skole, København
155 tkr., Indgangsparti

Tekniske skoler, København
3.459 tkr., Teknisk service

Renovering af tandlægeklinikker 2003
1.260 tkr.

Hovedvejen, Glostrup
670 tkr. Renovering af lejlighed

Refshalevej 81, Maribo
5.442 tkr., Ombygning til kloster

Værnedamsvej, København
208 tkr., Renovering af lejlighed

Teknisk skole, København
510 tkr. Renovering af lokaler

Kildevej, Glostrup
2.874 tkr., Etablering af taglejligheder på beboelsesejendom

Teknisk skole, København
115 tkr., Ombygning af lokaler

Ulrikkenborg skole, Lyngby
7.141 tkr., renovering af skole

Kloster, Hammersholt
706 tkr., ombygning af fløj
​Ejendommen Trekanten, Åboulevarden-Rosenørns Alle-Kleinsgade,
8.200 tkr., facaderenovering, tagrenovering, renovering af belægninger.

Klædemålet, København Ø,
1.050 tkr., ombygning af kontorlokaler

Ulrikkenborg Alle 37-39, Lyngby,
400 tkr., indretning af kontorlejemål til bolig

Vibevej 2-4/Frederikssundsvej 31, København N,
2.100 tkr. vinduesudskiftning, facaderenovering, tagrenovering,
gavlisolering

Holtegårdsvej 22, Dronningmølle,
800 tkr., om- og tilbygning af sommerhus til helårsbenyttelse

Nytorv 3, Nygade 7, København K,
1.700 tkr., modernisering af kontorlokaler til genudlejning

Julius Valentinersvej 22-24, 5. sal, Frederiksberg,
1.700 tkr., indretning af 3 boliglejemål i opr. pulterrum

Frederiksgade 19-21. 3.-4. sal, København K,
550 tkr., sammenlægning af erhvervslejemål

Ringager 2C, Brøndby,
600 tkr., nyindretning af kontorlokaler for genudlejning

Amagerbrogade 245/ Bernstorffsvej 69,
400 tkr., kloakrenovering i kældre

Kleinsgade 1, 4. tv.mf, København V,
100 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Frederiksgade 21, st., København K,
150 tkr., rumændring inkl. ændring af bærende konstruktioner

Exnersvej 46, Charlottenlund,
1.100 tkr., om- og tilbygning af villa

Brislingevej 19, Allerød,
200 tkr., om- og tilbygning af villa

Virum Stationsvej 176, Virum,
230 tkr., om- og tilbygning af villa

Det kongelige Bibliotek, København K,
140 tkr., indklædning af søjler med aluminium

Gentoftegade 27, Gentofte og Vangebovej 62, Søllerød,
800 tkr., ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Strandvejen 330, Espergærde,
600 tkr., ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Jægerborg Alle 29, Charlottenlund,
450 tkr., ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Falkoner Alle 18, Frederiksberg,
200 tkr., ombygning og indretning af ejendomsmæglerbutikker

Ejby Industrivej 74-76, Glostrup,
200 tkr., ombygning af kontorer

Haydnsvej 2, København SV,
600 tkr., ombygning af kontorlejemål til EDB-undervisningslokaler

Åmarksvej 1, Hvidovre,
200 tkr., ombygning af kantine

Christiansbro, nyt hovedsæde for Unibank,
5.300 tkr., tømrer-/snedkerentreprise i 12.000 m2 kælder

Miele, Erhvervsvej 2, Glostrup,
150 tkr., ombygning af mødelokaler mm.

Esplanaden, København K,
5.000 tkr., nedtagning og genopsætning af alu-lofter for montering af
køleelementer, natarbejde

Farimagsvej 8, Næstved,
700 tkr., indretning af dyrlægeklinik

Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, Allerød,
700 tkr., løbende ombygninger og vedligeholdelsesarbejder

Algade 32, Roskilde,
300 tkr., modernisering af boliglejemål til genudlejning

Julius Valentinersvej 36, 2.th., Frederiksberg,
160 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Børnehuset Resenlund, Brøndby Strand,
600 tkr., tømrer-/snedkerarbejder ved nyindretning af børnehave

Ll. Strandstræde 14, København K,
460 tkr., byggestyrings- tømrer- snedker- VVS- og gulventreprise efter brand

Elmehaven, Gl. Køge Landevej, Hvidovre,
300 tkr., lydisolering af festsal i boligbyggeri

Frederiksgade 19-21, København K,
1.700 tkr., nyindretning af kontorlokaler for genudlejning

Hotel- og Restaurantskolen, Flæsketorvet 68, København V,
4.000 tkr., indretning af ca. 1.500 m2 undervisningslokaler i
hovedentreprise

Ellevadsvej 3, Charlottenlund,
600 tkr., facade- og tagrenovering i hovedentreprise​​Tjalfesvej 19, Glostrup,
300 tkr., vinduesudskiftning

Vasbygade 16, København SV,
900 tkr., ombygning af kontor- og mandskabsfaciliteter

Kleinsgade 1, 1.tv.mf., København V,
60 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Kleinsgade 3, 2.tv.mf., København V,
50 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Børneinstitutioner, Farum,
1.500 tkr., renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på 15 børneinst. erhvervet fra Farum kommune

Helgesvej 15-17 / Adilsvej 17, Frederiksberg,
9.000 tkr., byfornyelsesarbejder i hovedentreprise

Falkoner Alle 86,1, Frederiksberg,
500 tkr., totalmodernisering af boliglejemål for genudlejning

Åboulevarden 5, 2.th.mf, København V,
80 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Julius Valentinersvej 24, 4.th, Frederiksberg,
120 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Nyropsgade 17-19, København V,
1.100 tkr., ombygning og indretning af kontor og dealerlokaler

Hvilebæksgårdsvej 19, Farum,
1.300 tkr., til- og ombygning til børneinst. i hovedentreprise

Rosenørns Alle 6, 5.th., København V,
130 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Børneinstitutioner, Farum,
550 tkr., renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på 3 børneinst. erhvervet fra Farum kommune

Hotel- og Restaurantskolen, Flæsketorvet 68, København V,
300 tkr., ombygning af undervisningskøkken

Rosenørns Alle 6, 4.th., København V,
70 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Falkoner Alle 2,2, København V,
280 tkr., totalmodernisering ved genudlejning

William Boasgården, København,
60 tkr., ombygning i hovedentreprise

Vasbygade 18, København,
4.300 tkr., om- og tilbygning for anvendelse til busvaskehal

Ejby Industrivej 74-76, København,
3.460 tkr., nybygning af mandskabsfaciliteter​​Frederiksholms Kanal, København,
3.400 tkr., modernisering af ejendom til udlejning

Hvidovre Kommune
9.000 tkr., om- og tilbygning til 6 skoler, hovedsageligt udført i sommerferien

Kleinsgade 1,3, København,
90 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Hotel- og restaurantskolen, Flæsketorvet 60, København V,
450 tkr., ombygning af gangarealer i skole

Illums restaurant, København,
400 tkr., murerarbejder ved nyt restaurantkoncept

Jul. Valentinersvej 32, 1.tv, Frederiksberg,
100 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Parken, København,
400 tkr., modernisering af salgsboder

Bogfinkevej 9, Tåstrup,
180 tkr., ombygning af villa i totalentreprise

Jul. Valentinersvej 28, 5.tv, Frederiksberg,
100 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Kleinsgade 1,5.tv., København,
60 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Åboulevarden 5, 4. th. mf., København,
60 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Jul. Valentinersvej 22, st., Frederiksberg,
90 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Lyngborghave, Birkerød,
220 tkr., reparationsarbejder efter vandskade

Fritz Hansen A/S, Vassingerød,
2.300 tkr., gulvbelægninger, murer- og tømrerarbejder i produktionsbygning

Finsensvej 51, 3.th., Frederiksberg,
100 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Rosenørns Alle 8, 1.tv., København,
100 tkr., bad- og køkkenmodernisering ved genudlejning

Forstanderkontor, København,
300 tkr., indretning af forstanderkontor

Bloksbjerget 22, Klampenborg,
1.730 tkr., ombygning af villa i totalentreprise

Jul. Valentinersvej, tagrenovering, Frederiksberg,
1.600 tkr., udskiftning af tegltag på beboelsesejendom​​
Grimstrupvej 101, Ølsted,
1.400 tkr., ombygning af kontorvilla

Hotel- og restaurantskolen, kantinen,
1.600 tkr., modernisering af kantine

Heerings Gård, København K,
1.200 tkr., ombygning i fredet bygning

Købmagergade 3, København K,
4.300 tkr., ombygning af 3. sal, 4. sal og loft til kontorlokaler

Vuggestuekøkken, Violvej, Allerød,
500 tkr., modernisering af institutionskøkken

Industriholmen 17-19, Hvidovre,
860 tkr., tømrer- snedkerarbejde ved modernisering af kontorer

Rosenørns Alle 8, København K,
440 tkr., udskiftning af butiksfacade

Nygade 7,4, København K,
200 tkr., vinduesudskiftning

Svanevej 1, 4.tv., København NV,
130 tkr., lejlighedsmodernisering

Bytoften, Hvidovre,
180 tkr., stormskadet tag

Sankt Nikolaj Vej 8-14, Frederiksberg,
5.100 tkr., ombygning af industriejendom til kontorer

Ålekistevej 170-172, Vanløse,
190 tkr., facaderenovering

Fritz Hansen A/S, Vassingerød,
1.300 tkr., løbende vedligeholdelsesopgaver

Giga, Skovlunde,
449 tkr., løbende ombygning af kontorer

Hotel- og restaurantskolen, diverse,
558 tkr., løbende reparations- og vedligeholdelsesopgaver

Frederiksgade 19-21, København K,
140 tkr., ombygning af kontorer

Østerbrogade 95 m.fl., København Ø,
2.215 tkr., tag- og facaderenoveringer

Klostret, Sankt Josefs Karmel, Hillerød,
2.228 tkr., ombygningsarbejder

Stutmestervej 36, Hillerød,
840 tkr., tilbygning til enfamiliehus​​Havemarksvej, Terslev,
160 tkr., stormskade på tag

Rødtjørnen, toilet, Dragør,
250 tkr., ombygning for børneinstitution

Thiele, Hørsholm,
180 tkr., udskiftning af butiksfacade m.m.

Såbyesvej 7, København Ø,
800 tkr., udskiftning af tag

A/B Refnæsgård, København N,
1.647 tkr., tømrer-, snedker- og malerarbejde ved etablering af
centralvarme

Axelborg, København K,
11.100 tkr., ombygning af banklokaler og bankboks til konferencelokaler

Hotel- og restaurantskolen, køkken 1.sal,
1.470 tkr., modernisering af undervisningskøkken

Hotel- og restaurantskolen, køkken bag Klinken,
500 tkr., modernisering af undervisningskøkken

Skomagerbakken 10, Ramløse,
2.237 tkr., nybygning af enfamiliehus

Marie Mørk Skolen, Hillerød,
1.866 tkr., ombygningsarbejder på skole

Tæppeland, Hillerød,
85 tkr., vinduesrenovering

Tæppeland, Slagelse,
232 tkr., vinduesrenovering

Lindenowsgade 19,
158 tkr., lejlighedsmodernisering

Østerbrogade 74,
2.200 tkr., indretning af 6 værelser til beboelse

Ravnsbækvej 5, Hornbæk,
200 tkr., tilbygning til sommerhus

Kalavej 8, Allerød,
445 tkr., tilbygning til enfamiliehus

Søbakken 18, Allerød,
381 tkr., tilbygning til enfamiliehus

Tingbakkehallen, Esrum,
800 tkr., ombygningsarbejder sammen med frivillig arbejdskraft i idrætsforening

Slagtehusgade 13, København,
3.000 tkr., indretning af restaurant og køkken​​Enighedsvej 5, Haslev,
430 tkr., nedrivnings- og belægningsarbejder

Lærkevænget, Hørsholm,
270 tkr., modernisering af 2 badeværelser

Torvet i Birkerød,
800 tkr., renovering af trappetårne

Kloster i Hillerød,
2.000 tkr., indretning af kirke

IT-virksomhed i Herlev,
600 tkr., løbende ombygning af kontorer

Bredgade i København,
1.150 tkr., renovering af gårdfacade inkl. svampearbejde

Vesterbro i København,
1.600 tkr., ombygning af hotelfoyer på 2 hoteller

Teknisk skole i København,
5.500 tkr., ombygning af køkkener

Skole i Hillerød,
300 tkr., modernisering af toiletter

Rosenvængets Allé i København,
160 tkr., facaderenovering

Skole i Hvidovre,
250 tkr., anlægsgartnerarbejder

Stenhave vænge, Hørsholm,
150 tkr., køkkenmodernisering

Købmagergade, København,
4.000 tkr., indretning af butik

Vedbæk Strandvej,
6.000 tkr., ombygning af villa

Tibirke,
4.000 tkr., restaurering af sommerbolig

Fabrik i Allerød,
3.400 tkr., tagrenovering og vinduesudskiftning

Smidstrup Strand,
1.100 tkr., tilbygning til sommerhus

Kloster, Hillerød,
700 tkr., indretning af refektorium og køkken

Linnésgade, København,
1.600 tkr., kælderrenovering​​Teknisk skole, København,´
700 tkr., ombygningsarbejder

Frederiksberg,
4.100 tkr., byfornyelsessag

Bakkegårdsvej, Rønnede,
1.200 tkr, til- og ombygning af stuehus

Emiliekildevej, Charlottenlund,
1.500 tkr., tømrer/snedkerentreprise ved ombygning af villa

Wildersgade, København,
240 tkr., facaderenovering på fredet ejendom

Rådvadsvej, København,
145 tkr., havestue

Fabrik i Allerød,
1.450 tkr., ombygning

Teknisk skole i København,
700 tkr., indretning af rygerum m.m.

Fabrik i Allerød,
2.500 tkr., løbende vedligeholdelsesarbejder

Rugmarken, Lynge,
320 tkr., tilbygning til énfamiliehus

Vesterbrogade, København,
250 tkr., butiksombygning

Lyngevej, Allerød,
235 tkr., tagentreprise for 1. sal på énfamiliehus

Fuglevadsvej, Lyngby,
780 tkr., havestue

Grænsestien, Smidstrup Strand,
260 tkr., om- og tilbygning til sommerhus

Axelborg, København,
5.000 tkr., udskiftning af glastag

Ørnebakken, Holte,
170 tkr., Isoleringsarbejder på enfamiliehus

Søbakken, Allerød,
78 tkr., Tag- og blikkenslagerarbejder

Langebjerg, Nærum,
320 tkr., modernisering af ejerlejlighed

Købmagergade, København,
1.900 tkr., modernisering af lejlighed​​Valdemar Holmersgade, København,
270 tkr., tagrenovering på byggeforeningshus

Kulsviervej, Lyngby,
700 tkr., ombygning af villa

Østbyvej, Skuldelev,
400 tkr., Nedrivning af landbrugsbygninger

Sydskrænten, Holte,
120 tkr., badeværelsesmodernisering

Kloster i Hillerød,
800 tkr., tagrenovering

Linde Alle, Birkerød,
120 tkr., tagrenovering på villa

Teknisk skole i København,
2.500 tkr., drift af teknisk afdeling på skole

Børneinstitutionen Avedørelejren,
3.700 tkr., nybyggeri

Hovedgaden, Hørsholm,
880 tkr., totalmodernisering af lejlighed

Teknisk skole i København,
4.350 tkr., etablering af undervisningskøkken og omklædningsfaciliteter

​Firmainformation

MBG ENTREPRISE A/S

CVR: 33363958

adresseinformation

​Helsingørsgade 7C 3400 Hillerød

Find vej med Google Map

kontaktinformation

​Telefon: 48 14 27 27

E-mail: info@mbg.as